1. Welke gegevens gebruiken jullie?

Wij gebruiken de volgende persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 

  Persoonsgegeven Doel
     
1.1   Website bezoekers: IP adressen Voor het bijhouden van bezoekersstatistieken.
1.2   Klanten die zich registreren: Naam contactpersoon (verplicht) om de contactpersoon te identificeren en aan te kunnen spreken.
Naam bedrijf (verplicht) Om de klant te identificeren, voor onze administratie, om te voldoen aan de wettelijke administratieverplichtingen.
Adres bedrijf (verplicht) Om de klant te identificeren, voor onze administratie, om te voldoen aan de wettelijke administratieverplichtingen.
E-mailadres (verplicht)

 

Om u een bevestiging te sturen van de registratie op de website en van gedane bestellingen, om u toegang te geven tot de trainingen om u de factuur toe te zenden, om e-mailnieuwsbrieven te sturen als u zich daarvoor heeft ingeschreven of als u een afspraak met ons plant, voor verdere correspondentie.
Wachtwoord (verplicht) Om uw account te beveiligen en alleen u toegang te geven tot uw account.
Telefoonnummer (niet verplicht)

 

Om contact met u op te nemen bij eventuele vragen en voor klantonderzoeken.
1.3   Gegevens die worden gegenereerd via de website: Bestelgeschiedenis (bestelde en gedownloade producten): om bij te houden welke producten zijn besteld en gedownload, voor de facturatie, voor onze administratie.
  Factuurgegevens (bestelde producten en kosten daarvan, naam persoon, naam bedrijf, adres bedrijf) : voor onze administratie, om te voldoen aan de wettelijke administratieverplichtingen.
1.4   Andere gegevens Inhoud van eventuele (email) correspondentie met de klant en andere

personen, waaronder via ons Social media accounts:

om met u te corresponderen.

 

 

 1. Aan wie geven jullie mijn gegevens door?

Wij gebruiken uw gegevens alleen voor onszelf, maar in de volgende gevallen kan

het nodig zijn om uw gegevens door te geven aan anderen:

 

2.1   Leveranciers (waaronder “bewerkers”) Wij maken gebruik van leveranciers, waaronder websitebeheerders en hosting bedrijven voor het hosten van onze website. De hosting provider host uw gegevens in Nederland, de websitebeheerder heeft slechts incidenteel toegang tot uw gegevens als dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van het beheer.
2.2   Accountant / boekhouder De gegevens die op uw factuur staan moeten wij doorgeven aan onze accountant of boekhouder.
2.3   Juridisch adviseurs Bij een juridisch geschil met u kunnen wij genoodzaakt zijn uw gegevens doorgeven aan een juridisch adviseur en deze in een juridische procedure gebruiken. Daarbij zullen we alleen de gegevens doorgeven die noodzakelijk in verband met de juridische procedure.
2.4   Overheidsinstanties Als we daar wettelijk toe verplicht zijn moeten wij uw gegevens doorgeven aan overheidsinstanties, bijvoorbeeld aan de Belastingdienst.

 

 

 1. Geven jullie mijn gegevens door naar buiten de eer?
  • Nee, uw gegevens worden alleen binnen de Europese Economische Ruimte (EER) opgeslagen, namelijk in Nederland.

 

 1. Plaatsen jullie cookies?
  • Wij plaatsen cookies en andere informatie op uw computer, tablet, mobiele telefoon, smartwatch of een ander apparaat waarmee u onze website bezoekt. Het gaat alleen om functionele cookies. Kijk in onze cookieverklaring voor meer informatie.

 

 1. Wat zijn mijn rechten?
  • U heeft op grond van de wet het recht ons te vragen uw gegevens in te zien, onjuiste gegevens te laten corrigeren, in bepaalde gevallen deze te laten verwijderen, afschermen en daartegen bezwaar te maken. Bij het gebruik van uw gegevens voor direct marketing heeft u altijd het recht van bezwaar.

 

 • Als u uw gegevens wilt verwijderen, verzoeken wij u ons dat te laten weten (zie hieronder bij “Wat als u vragen of klachten heeft?”), het kan zijn dat u dan niet langer gebruik kunt maken van uw account. Wij zullen u tijdig laten weten of wij aan uw verzoek voldoen. In sommige gevallen kunnen we een bepaald verzoek weigeren.

 

 1. Wat als u vragen of klachten heeft?
  • Als u vragen of klachten heeft of een verzoek wilt indienen neem dan contact met ons op.

 

 1. Kan deze privacyverklaring veranderen?
  • Deze privacyverklaring is van 5 april 2018. We behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Als het om een belangrijke wijziging gaat zullen wij u daar van op de hoogte brengen. Als het gaat om een nieuw doel voor dezelfde gegevens zullen wij u de mogelijkheid geven daar bezwaar tegen te maken.
>